• ×

قائمة

قداسة سيدنا البطريرك يصدر بياناً يستنكر فيه جريمة الاعتداء على المطران مار يوليوس حنا آيدين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 نظراً للجريمة النكراء التي ارتكبت بحق نيافة الحبر الجليل مار يوليوس حنا آيدين المقيمم حالياً في دير مار يعقوب السروجي في ألمانيا حيث تعرض نيافته خلال الأسبوع الماضي للضرب المبرح من قبل أناس ملثمون مجهولي الهوية، نقل على أثره إلى المشفى لتلقي العلاج، ولا يزال التحقيق جارياً من قبل السلطات القضائية الألمانية. وعليه أصدر قداسة سيدنا البطريرك المعظم موران مور إغناطيوس زكا الأول عيواص الكلي الطوبى البيان التالي:


ܡܢܝܢܐ: ܫܘ/ܒ̱ܝ
ܣܝܩܘܡܐ: ܟܓ/ܕ/ܒ̱ܝ


ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܐ
ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ
ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܳܝܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܥܡ ܫܠܡܐ ܒܡܪܝܐ ܡܫܟܢܝܢܢ܆ ܠܐܚܝ̈ܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܡܥܰܠܝ̈ܐ܆ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܡܝܩܪ̈ܐ܆ ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܢܛܝܪ̈ܐ ܬܗܘܘܢ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ܆ ܒܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ܆ ܐܡܝܢ.

ܐܳܡܰܪ ܡܪܝܐ ܒܢܒܝܐ: «ܠܐ ܬܶܩܪܒܘܢ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܰܝ܆ ܘܠܰܢܒ̈ܝܰܝ ܠܐ ܬܰܒܶܐܫܘܢ» (ܡܙ 105: 15)

ܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܢ:
ܕܰܒܟܰܪܝܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܛܶܒܐ ܕܰܣܥܳܝܐ ܕܥܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܕܥܕܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܳܪܬܕܘܟܣܳܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ܆ ܗܕܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܦ ܒܰܙܒܰܢ ܐܦܛܪܘܦܐ ܕܝܠܢ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܚܢܢܐ ܐܝܕܝܢ܆ ܪܳܡ ܐܝܩܪܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܠܛܶܒܐ ܡܪܝܪܐ܆ ܒܝܕ ܬܠܦܘܢ ܐܶܣܬܰܘܰܕܢܰܢ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܥܠܝܒܐ܆ ܘܪܗܝܒܐܝܬ ܠܙܗܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܚܠܒ܆ ܐܰܝܟ ܡܡܰܬܠܳܢܐ ܕܝܠܢ ܩܢܘܡܳܝܐ ܘܕܣܝܥܬܐ ܐܦܣܩܘܦܝܬܐ ܕܐܠܡܢܝܐ܆ ܫܠܰܚܢܰܢ ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܰܚܘܢ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܥܰܘܰܠ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܠܡܪܕܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܥܕܡܫ ܠܐ ܐܰܣܪܰܚܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܬܰܫܪܳܒܐ ܪܘܺܝܚܐ ܘܚܰܬܝܬܐ ܡܶܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ.

ܗܫܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪܢܰܢ ܥܰܠ ܚܘܠܡܳܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܠܣܘܥܪܳܢܐ ܣܰܢܝܐ ܘܒܪܒܪܝܐ ܕܓܰܕܫܶܗ܆ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܕܳܝܢܺܝܢܰܢ ܘܰܡܚܰܝܒܺܝܢܰܢ ܘܳܐܦ ܡܫܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܗܳܕܐ ܫܳܛܝܽܘܬܐ ܕܥܶܒܪܰܬ ܥܰܠ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܚܘܢ ܙܗܝܐ. ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܪܘܚܐ ܡܫܰܝܰܢܬܐ ܘܡܪܰܚܦܳܢܺܝܬܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܐܦ̈ܝ ܥܳܠܘܒ̈ܘܗ̱ܝ܆ ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܠܗܘܢ ܣܰܟܠܽܘܬܗܘܢ. ܠܰܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܗܽܘ ܢܶܬܒܰܥ ܠܶܗ ܕܺܝܢܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܐ ܕܛܳܠܘ̈ܡܐ. ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܕܝܢ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܕܐܠܡܢܝܐ ܡܓܰܪܓܺܝܢܰܢ ܕܢܶܓܠܽܘܢ ܘܰܢܦܰܪܣܽܘܢ ܠܣܬܝܪ̈ܬܐ ܕܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܕܺܝܢܐ ܟܺܐܢܐ܆ ܕܡܰܪܘܰܚ ܠܠܶܒܐ ܕܝܠܢ ܐܰܒܳܗܳܝܐ ܘܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܓܘܐ.

ܚܳܬܡܺܝܢܰܢ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝ ܚܘܠܡܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܙܗܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܘܚܢܢ܆ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢܟܘܢ ܕܬܬܟܫܦܘܢ ܥܡܢ ܕܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܠܟܠ ܕܰܛܥܐ ܡܶܢ ܐܘܪܚܐ ܕܢܡܘ̈ܣܘܗ̱ܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܒܗ ܠܬܝܒܘܬܐ.

ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܠܟܽܘܢ ܢܰܘܕܰܥ܆ ܘܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܥܡܟܘܢ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

وفيما يلي ترجمته إلى اللغة العربية:

بنعـمة الله
إغناطيوس زكـا الأول عيـواص
بطــريرك أنطـاكـيـة وسـائـر المشــرق
الرئيـــس الأعلى للكنيسـة الســريانية الأرثوذكسـية في العالم

(محل الختم)

بيان استنكار

نهدي البركة الرسولية والصلاة والسلام بالرب إلى إخوتنا أصحاب النيافة المطارنة، وأبنائنا الروحيين الأفاضل: الكهنة والرهبان والشمامسة، وسائر أبنائنا السريانيين الأرثوذكسيين الموقرين في جميع أنحاء العالم، شملتهم العناية الربانية بشفاعة السيدة العذراء والدة الإله مريم، والقديس مار بطرس هامة الرسل، وسائر القديسين آمين.

يقول الرب على لسان النبي: «لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي» (مز105: 15)

بعد تفقد خواطركم العزيزة نقول:
بحزن عميق تلقينا خبر التعدِّي على أحد آباء كنيستنا السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية، وعضو مجمعها المقدس، بل والذي كان أيضاً نائبنا البطريركي، ألا وهو نيافة أخينا مار يوليوس حنا آيدين الجزيل الاحترام.

وفور علمنا بهذا الحدث المؤلم، تواصلنا مع نيافته عبر الهاتف وأوفدنا للحال نيافة أخينا مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم مطران حلب ليمثلّنا شخصياً وأصحاب النيافة أعضاء اللجنة الأسقفية الخاصة بالنيابة البطريركية في ألمانيا، ليزور نيافة المطران مار يوليوس الذي تعرّض للاعتداء بالضرب من قبل أناس غريبين وبعيدين عن مخافة الله، وعن الأخلاق المسيحية والتربية السريانية الأصيلة، ولم نشأ إلى الآن أن ندلي بكلمة واحدة حتى استكملنا كافة المعلومات وسمعنا التقرير المفصل واليقين من نيافة المطران مار غريغوريوس.

والآن بعد أن اطمأنّينا على صحة نيافة مار يوليوس، ووقفنا على تفاصيل هذا العمل الإجرامي والبربري، فإننا ندين ونشجب بشدة هذا الاعتداء السافر على نيافة أخينا المطران، ونثمّن روح السلام التي أظهرها نيافته بمسامحته للمجرمين على جهالتهم، ونصلي إلى الرب الإله أن ينصفه منهم، ونناشد السلطات القضائية الألمانية أن تسعى بجدية للكشف عن المجرمين وإحالتهم للقضاء، الأمر الذي سيريح قلبنا الأبوي، وقلوب جميع المؤمنين.

نختم بالصلاة ليتمتع نيافة أخينا مار يوليوس حنا بالصحة التامة، ونطلب منكم أن تشاركونا الصلاة إلى الرب الإله ليهدي كل من ضلّ عن طريق نواميسه المقدسة ليعود إليه بقلب تائب.

هذا ما اقتضى، والنعمة معكم ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

image
بواسطة : Administrator
 0  0  1.0K
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 02:34 الخميس 12 ديسمبر 2019.