• ×

قائمة

أدناه قصيدتي السريانية عن معانا شعبنا في العراق عامة والموصل خاصة من ويلات يندى لها جبيين الأنسانية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 
أخوكم بشير متى توما شعيا
ܕܡܲܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ
ܠܡܘܢ ܗܟܢܐ ܡܬܗܦܟܝܬܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܝܹܐ
ܥܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
ܐܪܐ ܗܢܐ ܦܘܪܥܢ ܚܘܒܐ ܠܕܝܠܢ ܡܬܐ
ܡܢܐ ܦܕܢܢ ܡܢܐ ܣܪܚܢܢ ܡܢܐ ܚܛܝܢܢ
ܠܐ ܡܠܦܢܝܢ ܫܪܝܪ ܥܡܠܗܘܢ ܒܡܠܦܢܘܬܐ
ܘܠܐ ܡܚܪܝܢ ܬܪܝܨ ܗܘ ܥܒܕܗܘܢ ܘܒܢܝܢܐ
ܘܠܐ ܐܣܝܝܢ ܫܗܪܝܢ ܠܠܝܐ ܡܫܡܫܝܢ ܡܪܥܐܹ
ܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܣܓܝ ܒܫܘܡܠܝ ܥܡܠܗܘܢ
ܐܝܢܐ ܡܢܢ ܓܢܒ ܥܕܢ ܥܡܠܹܗ ܘܒܘܵܠܝܬܗ
ܘܗܐ ܣܒܠܝܢܢ ܕܡܝ ܗܢ ܚܘܒܐ ܡܪܝܪܐܝܬ
ܡܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܩܛܠܐ ܐܦ ܘܟܦܘܪܝܐ
ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܐ ܙܠܚܝܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ
ܠܐ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܠܡ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ
ܘܐܢܬܘܢ ܒܐܟܬܐ ܗܐ ܡܚܒܠܝܬܘܢ ܨܘܪܬܗ ܦܐܝܬܐ
ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܠܐܝܬ ܠܟܠ ܩܛܠܝܬܘܢ
ܘܥܡܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܕܠܐ ܚܲܘܒܐ ܗܐ ܢܟܣܝܬܘܢ
ܐܪܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܒܹܐ ܣܪܝܚܐ ܐܟܠܝ ܒܣܪܐ
ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܣܒܥܝܬܘܢ ܡܢ ܗܢ ܝܨܪܐ
ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܙܕܩܝ ܐܢܫܢܐ ܒܗܘܢ ܡܣܒܪܝܬܘܢ
ܩܫܥܐ ܣܦܝܩܐ ܦܩܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܟܘܢ
ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܗܐ ܕܒܚܝܬܘܢ
ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܒܢܝܐ ܕܐܘܡܬܢ ܗܐ ܡܒܕܪܝܬܘܢ
ܩܛܹܠܘ ܕܒܲܚܘ ܒܕܪܘ ܙܪܹܩܘ ܢܟܹܣܘ ܢܟܝܘ
ܚܘܒܢ ܫܪܝܪ ܚܘܒܢ ܥܡܝܩ ܠܗܕܹܐ ܐܪܥܐ
بواسطة : Administrator
 0  0  857
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 01:55 الثلاثاء 18 فبراير 2020.