• ×

قائمة

ܚܽܘܒܳܐ ܐܳܬܼܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܼܐ‏ .. د بشير الطورلي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
د بشير الطورلي 
ܚܽܘܒܿܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܶܐ̈
ܚܽܘܒܿܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܢܗܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܼܳܐ
ܒܿܶܠܥܳܕܼ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܰܝܬܿ ܠܰܢ ܢܝܳܚܳܐ
ܒܿܶܠܥܳܕܼ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܰܝܬܿ ܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܢ ܒܿܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܿܢܺܝܚܶܐ ܒܿܫܰܝܢܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܫܰܦܼܝܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܕܿܰܟܼܝܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܚܰܝܳܐ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܟܿܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܬܿܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬܼ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܘܢܶܩܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܛܳܒܼ ܣܳܦܼܩܳܐܺܝܬܼ
ܘܡܶܬܼܝܰܩܰܪ ܬܿܽܘܒܼ ܠܶܒܿܳܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܬܼܰܠܡܺܝܕܼ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܠܡܳܪܶܗ ܕܿܚܽܘܒܿܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܗܳܟܼܰܢ ܢܺܝܚܶܐ ܛܳܒܼ ܚܰܕܼܘܳܐܺܝܬܼ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ
د بشير الطورلي
بواسطة : Administrator
 0  0  650
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 14:37 الأربعاء 23 أكتوبر 2019.